klimatiltak
Ting som skjer og har skjedd
 
 

Klimabegivenheter i 2007

Send oss stoff til disse sidene!
erling@okkenhaug.comFebruar
•1. februar - IPCC – delrapport vitenskap 27. februar høringsfrist - Lavutslippsutvalget

Mars
• Start på Det internasjonale polaråret.

• 14. mars - Lansering av Al Gores bok på norsk Al Gore kommer til Norge

• 28-30. mars - UD arrangerer internasjonal konferanse (Corporate Environmental and Social Responsibility)

April
• 5. april IPCC-rapport – delrapport om sårbarhet/tilpasninger

Mai
• 3. Mai - IPCC – delrapport tiltak

• Klimakonvensjonens undergrupper møtes i Bonn

Juni
• 3-9. juni - Verdens miljøverndag.  Hovedarr.
3. juni i Tromsø,

• Uformelt ministermøte om klimaforhandlingene i Sverige (med Norge som medarrangør)

August
• Kings Bay symposiet (Ny-Ålesundseminaret) med politikere, næringsliv mv - ønske om klimavinkling

November
• 16. november - IPCC - Synteserapport

Nov/des
• Klimaforhandlinger - politisk nivå

Ellers:
• Stortingsprp om neste periode i det norske
kvotesystemet - vår 2007

• Stortingsmelding om sektorvise klimahandlingsplaner - vår 2007

 

    


  

 Noe av det som skjedde i 2006  

Storsatsingen fra NRK om klima
fra 24. til 30. september     

      
ZERO's  Lavutslippskonferanse
onsdag 4 oktober kl.12.00 i Håndverkeren.

4. oktober om hvordan vi kan bli et lavutslippssamfunn.  – Vår tids viktigste utfordring,
sa Thomas Palm i ZERO. Blant innlederne var miljøvernminister Helen Bjørnøy, Siri Kalvig og Eli Arnstad.
 
  Last ned programmet (PDF)
 
Klimaproblemene – hva Norge bør gjøre?

Plenumsmøte i Polyteknisk forening
onsdag 4.oktober kl.19.00 i Håndverkeren

Presentasjon av Lavutslipputvalgets ferske rapport, som legges frem samme dag. Rapporten fokuserer på hvordan vi kan utvikle en samfunnsøkonomi med lavere klimagassutslipp, og hvilke teknologiske muligheter som finnes. Miljøvernminister Helen Bjørnøy innleder og redegjør for den videre politiske prosess. Utvalgets leder professor Jørgen Randers, BI, presenterer utvalgets konklusjoner. Paneldebatt med stortings-representant Gunnar Kvassheim, leder energi- og miljøkomiteen, direktør Pål Prestrud, CICERO og generalsekretær Tore Killingland, Norges Naturvernforbund under ledelse av direktør Siri Bjerke, Innovasjon Norge.
  
 


 
Fra Lavutslippsutvalget
Ved kongelig resolusjon av 11. mars 2005 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede hva som må gjøres for at Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 50-80 prosent innen 2050. Lavutslippsutvalget la fram sin innstilling 4.oktober.  Les mer

Les om overrekkelsen  

Last ned hele dokumentet
i pdf-format 
 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE

Dette nettstedet er opprettet av ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av
mer enn
50 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og utviklingsspørsmål.