Tilbake
 

Uttalelser fra forskjellig hold om gjenetablering av kanalen i Arendal

Dette er utsagn som er samlet siden oppstart av kanalsaken.
Argumentene for å grave frem bykvalitetene har ikke endret seg nevneverdig med årene.


Gabriel Scott:
Om man hadde latt byen beholde sitt gamle preg, bygget smale fortauer med ballustrader langs kanalene, og vakre broer fra og til som i det virkelige Venedig - for en severdighet hadde ikke byen vært, for en turistattraksjon hadde den ikke blitt."

1991 - Knut Bjørnsen:
"Er det praktisk og økonomisk mulig å få gjennomført en plan der gjenåpning av kanalene er kronen på verket, vil Arendal gjøre enda et viktig skritt inn i framtida."

1991 - Bjarne Aagard Strøm:
"Jeg må nok innrømme at jeg senere, som redaktør av Agderposten, lot meg begeistre i beskrivelsen av Sanden som de fylte Kittelsbukt med, men nå i ettertid ville jeg nok si at det hele var forhastet. Kjør på! Grav bare opp!"

1991 - Else "Sprossa" Rønnevig:
"Jeg hadde ikke sagt ja til å være medlem av selskapet om jeg ikke hadde tro på prosjektet. Det å få fram kanalene i så stort omfang som mulig, er å satse på framtida!"

1991 - Chr.("C.C") Christensen:
"Jeg tente umiddelbart og udelt entusiastisk da Stefan Tschudi Madsen en gang i et Agderpostenintervju uttalte at Arendal burde grave opp sine gamle kanaler!"

1991 - Jacob Darre Knudsen:
"Jeg opplevde kanalene da jeg var ung, og jeg kan ikke huske annet enn at jeg synes de var trivelige.",

1991 - Anne Tove Vestfossen:
"Ungene vil elske det. Media vil elske det. Og byen blir vennligere, rikere og triveligere. Vannet blir renere. Og barnebarn og oldebarn vil stolt kunne fortelle om mennesker som tok spadene i egne hender og gravde fram sin identitet."

1991 - Paul Songe Møller:
"Rosinen i pølsen er nå likevel kanalene og vannet midt i bygryten. Ved å grave opp de gamle kanalene, vil Arendal igjen bli Kanalbyen med stor K."

1991 -  Erling Okkenhaug:
"Kjære styrende politikere. Dere har ikke råd til å sløse med gode krefter i Arendal. Glem gammel strid, vær åpne og dere kan styre Norges flotteste og mest spesielle, intime og kulturhistorisk interessante by."

1991 - Halvor Bjellaanes:
"Byen må få sitt markante preg, slik at den ikke bare blir en parantes på den sørlandske kyststripe. Kanalselskapet arbeider aktivt for å fremme disse idéer."

1992 - Thor Heyerdahl:
"Jeg besøkte ofte Arendal i gymnasdagene og husker den gamle bykjernen. Men er det sant, har de virkelig fylt igjen?"

1992 - Sverre Asmervik:
"Arendal er urbanisert på en guffen måte. Slik sentrum ser ut nå er det sterilt, kaldt og fantasiløst. Kanalene vil føre til myke konsekvenser som Arendal hadde stått seg på."

1992 - Susanne Fuhr:
"Byen bør forstå at den må forsterke sitt sørlandsbilde. Kanalene vil bli Arendals trekkplaster. Jeg synger gjerne fra en pram/gondol på åpningsarrangementet."

1992 - Geir Olav Kuvaas:
"I dag er vi ofre for stedstap. Når stedet ikke lenger har noen identitet, svekkes muligheten for å utvikle en personlig identitet."

1992 - Ole H.Olsbunes: "Hvis Tyholmen kunne bli en holme igjen er jeg sikker på at vi ville oppnå enda større positiv oppmerksomhet. Personlig er jeg ivrig talsmann for disse planene."

1992 -  Eva Boman: "Illeluktende kanaler? Innen det er aktuelt å grave opp kanalene er dermed vannet renere enn det har vært på mange år, og mulige luktproblemer skal være løst før de oppstår."

1992 - Peder Syrdalen:
"
Arendal trenger en attraksjon i vid forstand og kanalprosjektet vil uten tvil være en slik attraksjon."

1992 - Brynjolv Baardson:
"Kanalene var Arendals viktigste særpreg."

1992 - Gunnar Kalleberg:
"Jeg er helt overbevist om at kanalene vil tilføre Arendal noe unikt, og at de investeringene som må foretas på litt sikt er vel investerte penger."

1992 - Nils H.Thommesen:
"Personlig finner jeg en gjenåpning av kanalen mellom Pollen og Kittelsbukt historisk riktig. Og samme vil gi sentrum store miljømessige gevinster og hele Arendals historiske identitet vil bli forsterket."

1992 - Trond Smedsaas:
"Arendal by's framtid er avhengig av miljø og trivsel. En kanal bevisstgjør dette i enhver videre form for byutvikling.

1992 - Anders Birkeland:
" Å grave opp i hvertfall noen kanaler skulle gi byen en unik stilling blant Sørlandsbyene, og skape internasjonalt rykte for byen.

1993 - Åse Kleveland:
"Tiltaket er svært interessant".

1994 - Victor Normann:
"Den største ulykken skjedde da Kittelsbukt ble fylt igjen", sier Normann som er sikker på at Arendal igjen må bli kanalby.

1994 - Olav Stubø:
"Kanaler i Arendal vil bety mye for trivselen både for fastboende og turister. Den vil også utvilsomt kunne markere Arendal på kartet, og gi byen en positiv identitet som den sårt trenger."

1994 - Steinar Dugstad:
"At så mange ulike interessegrupper og mennesker som tradisjonelt ikke enes, nå samles om kanalidéen, skaper optimisme."

1994 - Roald Amundsen:
"Jeg tror kanalene vil skape et meget trivelig bybilde i sentrum, og turistene ville få en gylden anledning til å legge fra seg noen kroner i fylkeshovedstaden."

1994 - Karl Sigurd Fredriksen:
"Kanalen vil innebære en en kraftig positiv profilering av Arendal - tråd med den vedtatte arbeidstittelen: Byen med Vannveiene."

1994 - Bjørn Altenborg:
"Start graving av kanaler nå! Gi de unge en by de kan være stolte av. Gi de et sentrum som smiler, med kanaler, broer, trær og blomster."

1994 - Erling Okkenhaug:
"Skulle prosentvis like mange av Oslos innbyggere arbeide for sin byplan som det er medlemmer Kanalselskapet, ville ikke medlemsmøtene engang på plass på Ullevål Stadion."

1994  - Svein Tveitdal:
"Vi trenger kanalen for å forsterke vår posisjon som møteby for internasjonale miljøledere."

1994 - Sverre Schjøtt Steen:
"Kanaler kan bli en ny turistattraksjon på Sørlandet."

1997 - Ordfører i Kristiansand:
" Dersom jeg hadde vært ordfører i Arendal ville jeg ønsker kanaler velkommen i byen."

1998 - Carl K. Arnet:
"Det er spesielt viktig for oss å kunne presentere en attraktiv og spennende by. Dette vil Arendal kunne bli med kanaler."

1998 - Ole H.Olsbunes og Thomas Westergaard:
" Vi har bruk for flere argumenter for at tilreisende skal legge turen til Arendal. Byen trenger noe som kan gi den et positivt særpreg, og det vil en kanal helt klart kunne gi."

1998 - Åke Bjørke:
"Hvis Arendal ønsker å bruke en miljøindikator som blå og grønne arealer mot grå, vil den kunne vise en positiv utvikling hvis kanalen mellom Kittelsbukt og Pollen graves opp, og asfalt gjøres om til vannspeil."

2000 - Harald Danielsen:
"Arendal var jo i sin tid Nordens Venedig og de kan den gjerne bli igjen."

2000 - Ole Andreas Sandberg:
Vannspeilet og kanaler i Arendal er utrolig viktig . det gir inspirasjon - i hvertfall for de av oss som velger Arendal å bo i.

2000 - Cato Litangen:
Kanalen er et viktig symbol for endring. Når vi graver, de fjerner vi noe, da åpner vi samtidig for noe nytt. Det er verdt en del millioner bare det, kanskje spesielt i denne byen."

2000 - Edvard Irgens:
"En gjenåpning av kanalen vil uten tvil gi den tiltrengte gjennomstrømning med Nidelven som gratis drivkraft."

2000 - Per Nordstrøm:
"Næringslivet vil ha waterfront. dette ser vi i dag mange steder: Arendal har god anledning med sin vanntilhørighet til å videreutvikle dette."

2000 - Kristin Lundbye:
Vann gir liv i død betong. I markedsføringssammenheng vil kanaler i Arendal være viktig langt utover landets grenser. Kulturhistorisk er det å ta med seg historien inn i fremtiden"

2002 - Torill Rolstad Larsen:
"Gjenåpning av kanalen vil helt klart gjenskape byens identitet og vil uten tvil øke attraksjonsverdien av sentrum og som igjen vil gi ringvirkninger over hele kommunen.

 

Tilbake