Tilbake
 

Det er nå gratis å være medlem av Kanalselskapet.
Som registrert medlem er du med på å støtte denne fantastiske byplanidéen.

Send en e-post til Kanalselskapets sekretær Odd Skaug Syvertsen odd.skaug.syvertsen@broadpark.no for å melde deg inn. 

Kanalselskapet tar imot bidrag i alle størrelser på konto: 2800 26 67160
Midlene brukes til videre promotering av arbeidet for Kanalbyen Arendal.

Facebooksiden
https://www.facebook.com/groups/4068263733/?fref=ts
utvikles videre. Klikk deg inn som supporter!

Tilbake