Forum for
humanøkologi

 

 
Et nettverk som har interesse for sammenhengen mellom mennesker
og deres naturlige,
sosiale og skapte omgivelser.
 
 

Postadresse:
Gjørstads gate 8
0367 Oslo

Besøksadresse:
Parkveien 25
0250 Oslo
 
Tlf: 92092522

 
post@allgronn.org


 

 

  
I 1991 ble initiativ tatt til det faglige, uformelle nettverket ALLGRØNN.
Gruppen har i femten år fungert som et frittstående forum for stedsutvikling og arkitektur. 

Et av prosjektene i nettverket Allgrønn er
å gjennomføre bygging av landsbyer i Norge under mottoet:
       
"HUNDREMETERBYEN"


 ”Hundremeterbyen” – det etterspurte alternativet i stedsutviklingsdebatten
arkitektur være nyskapende og kontrasterende? Er man nødt til å finne opp kruttet hver eneste gang man skal bygge noe nytt? I mange sammenhenger kreves det at man opprettholder variasjon, skala og format. Særlig i enestående og egenartede bygningsmiljøer må man bestemme seg for hva som skal være en visuell fellesnevner. Innenfor bestemte rammer kan man gi frihet til å presse noen grenser dersom man opprettholder den harmoni stedet har fra før.
  
”Hundremeterbyen” – en vesentlig løsning i et klimaperspektiv.
Norge har for mange byggefelt og drabantbyer uten noen kjerne som inviterer til fellesskap. Vi foreslår å utvikle en modell for små, tette landsbyer. De legges der det er behov for et torg med sosiale tilbud og aktiviteter, og i gangavstand fra boligene for å unngå unødig bilbruk.

 
Samarbeid om økologiske prinsipper

Allgrønn samarbeider med GAIA arkitekter om å utvikle kommunikasjon om økologisk tilnærming til arkitektur og stedsutvikling. Vi hjelper Gaia Oslo med å presentere sine budskap på internett. Se
www.gaiaoslo.no
  

Prinsippet “Hundremeterbyen” som forbilde
Stildebatten har vært en avsporing for vellykket stedsutvikling. Vi ønsker å produsere mønstersteder og teoretiske byplaner med bebyggelse tegnet av et mangfold av arkitekter. Vi vil vise at det ikke er noen nødvendig motsetning mellom moderne arkitektur og de kvaliteter vi finner i de beste historiske byer. 
 
Poundbury i Dorset
i Storbritannia og Brandevoort i Holland er bygde eksempler på steder som i vår tid benytter tradisjonelle byformingprinsipper. Vi er spente på å se disse bystrukturene også i et uttrykk fra vår tids visuelle verden.

Arbeidet er  i gang - vi søker partnere

Følg arbeidet på www.hundremeterbyen.no

     
 

EN DEL AV KAMPANJEN OMGIVELSER.NO
Steder for mennesker.

Den ufølsomme utvikling av våre omgivelser skyldes ikke bare ønsket om kortsiktig gevinst for noen få. Den viser en fundamental feil holdning til menneskers virkelige behov. På disse sidene får du se eksempler fra 15 år med motkrefter. I 2008 iverksettes flere aktiviteter for å sikre stedskvaliteter over hele landet.
   
ALLGRØNN OMGIVELSER på:  www.omgivelser.no