ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 
 

 

 

 
L a n d s b y e n 
D i k e m a r k
   

- et lokalsamfunn i vekst, med vekt på boliger, rekreasjon, variert næring, med bevaring og videreutvikling av frodig bebyggelse og velpleide hageanlegg i naturskjønne omgivelser


 
Allgrønn deltar sammen med Askerbørskogens Vel i arbeidet med å beskrive kvaliteter og visjoner for Dikemark-området i Asker Kommune. Motivet er å sikre at fremtidig utvikling ivaretar natur- og miljøkvaliteter på stedets premisser.

Du kan lese vårt notat ved å klikke på førstsiden over.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

F O T O S E R I E
En fotoserie som viser noen bygninger og situasjoner fra Dikemark ligger på www.allgronn.org/dikemark 

N O T A T
Notatet kan lastes ned som pdf-fil: www.allgronn.org/dikemark.pdf


Eller du kan se det som web-side her:
www.allgronn.org/landsbyen-dikemark.html

Kontakter:

Askerbørskogens Vel
v/formann Tone Wien
Strømnesveien 9
1385 Asker
tonewien@gmail.com

Allgrønn
v/leder Erling Okkenhaug
post@allgronn.org


Notatet er utviklet sammen med Siv.Ark. Dagfinn Eckhoff, PlanArk  www.planark.no