Tilbake til førstesiden
First page


CD - Index page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

God natt, store venn     ( Text in English )

            Av Anne Margrethe Lund

Hvil deg nå, la alle tanker fare,

la nattens lune fred

få roe deg helt ned.

Du har tenkt og nedlagt mye arbeid,

og ikke mange vet

om din utholdenhet.

Det er en kunst

å slippe alt vi holder,

la alle våre roller

gli ut av våre trekk.

Nå gjelder det å bare kunne være,

å gi vår Skaper ære,

ved kun å ligge ned.

Det er stort - slik følger vi den rytmen

som døgnet bærer på,

så la oss hvile nå!

 

Det er nattens store, trygge hensikt -

å vugge oss til ro,

å gi oss større tro

på en dag med nye muligheter,

slipp alt som er passé

og la oss rive med.

Det er så lett å tviholde på dagen.

Vår kropp og sjel vil ”ha den”

de slipper ikke tak.

Da håper jeg at vi ved denne sangen

tar ut til vingeranden

og derfra skyter fart ...

Det er stort - en dans i universet,

jeg slipper min kontroll

og sier: ”Skaper, Hold!”

 

Det er rart - hver gang når natten kommer,

å slippe det jeg er

å ikke være nær.

Søvnen tar meg bort fra denne dagen

og ut av dine rom,

jeg ville snu meg om.

Men det er ingen vei å gå tilbake,

så natten lar oss smake

et annerledes bånd.

Jeg vil gå opp til det lyse fjellet,

der står du trygt i hellet

og venter på min ånd.

Ingen natt kan skille våre sjeler,

det lyse fjellet ler -

jeg gråter ikke mer.