Tilbake


PROGRAM FOR ALLE DAGENE
                 

Dag 1 - Mandag 16.mars

09.00 – 17.00: Fagteamet som skal jobbe heltid etableres. Befaringer. Gjennomgang av foreliggende materiale og planer.
Møter med lokale aktører. Forberedelse til åpent kveldsmøte.

18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppen.

19.00 – 21.00: Offentlig møte med presentasjon av prosjektets målsettinger og foreløpige ideer. Åpen debatt med forslag fra publikum.
 

Programmet for åpningsmøtet som ble arrangert mandag 16.mars

Velkommen fra kommunen
v/Rune Hagestrand og Tonje Berger Ausland

God stedsutvikling med Husbanken
v/Sjefsarkitekt Michael Fuller-Gee

Om stedsidentitet og kunst i stedsutvikling
v/Jorunn Bøe, kultursjef i Risør

Hva betyr det gode stedet for oss?
v/Erling Okkenhaug, plansmia

Om Plansmia; deltagelse og åpent hus
v/Audun Engh, plansmia

Om å være næringsdrivende på Brokelandsheia
v/Steinar Pedersen

Presentasjon av faglig opplegg + foreløpig 3Dmodell
v/plansmieleder Arne Sødal

Presentasjon av de viktige tankene fra begge workshopene
v/Tonje Berger Ausland og Rolf Pihlstrøm

Ordet er fritt - åpen debatt
 
Informasjon om avsluttende folkemøte
på Cinderella torsdag 19.mars kl. 19.00
v/Tonje Berger Ausland

 

Dag 2 - Tirsdag 17.mars
 

Åpent hus for publikum hele dagen.


09.00 – 17.00: Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere foreliggende forslag og innspill fra folkemøtet. Befaringer. Møter med lokale ressurspersoner fra kommunal administrasjon, folkevalgte, grunneiere, næringsliv, foreninger m.fl.

18.00 – 20.00: Møte i styringsgruppen med prioriteringer av løsninger.

Dag 3 - Onsdag 18.mars
 
Åpent hus for publikum hele dagen.


09.00 – 17.00: Fagteamet tegner ut første forslag til plan. Møter med aktører.

17.00 – 18.00: Møte i styringsgruppen for evaluering, justering og godkjenning av første forslag. Styringsgruppen inviterer også andre ressurspersoner og aktører som har kommet med forslag til å delta i debatten, før styringsgruppen konkluderer.

Dag 4 - Torsdag 20.mars

09.00 – 17.00: Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og powerpointpresentasjon. Nødvendige konsultasjoner vedr. uavklarte forhold. Evt. møter med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.

17.00 – 18.30: Møte i styringsgruppen med vedtak av endelig plan og forberedelse

19.00 – 21.00: Offentlig møte med presentasjon av planen og debatt. Forsamlingen inviteres til å stemme om de støtter planen.  tilbake