Plansmie i Aure  2.- 5. juni 2014.    Tilbake til førstesiden


 

GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2016PLANSMIE I ÅSA
Mai 2016

 PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   
Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 
Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com

 

 

     
  Følg plansmia i Aure på Facebook
For mer informasjon:
 

Prosjektleder Marit Klungen
Aure kommune
Tlf: 92620914
E-post:
marit.klungen@aure.kommune.no
 

Resultat fra forberedende workshop i april:
1. Hva er kvalitetene i Aure i dag?
2. Hva er behovet for  lokaler som tilfredsstiller lokalt behov og som tiltrekker seg tilflyttere?
3. Hvordan øke besøk fra hyttebefolkning og turister?
4. Hva er verdt å ta vare på og videreføre i et nytt Aure sentrum?

  
Les svarene fra workshopen som PDF

Juni - Fagteamet presenterte en tidlig skisse basert på innspill i workshop i april.Her er oppgavene som plansmia skal løse:
1. Kjelklia som innfallsport til sentrum
2. Alternativ adkomst til sentrum
3. Nye boligområder/flere boliger
4. Knytte sammen sentrum med havna
    


 

Det er laget tredimensjonale modeller av Aure sentrum som grunnlag for å bygge inn ny bebyggelse. 

 


 

Første møte i styringsgruppa for plansmia
på mandag

 


Her er gruppens sammensetning og referat fra møtet

Prinsippvedtak fra styringsgruppa
1. Knytte sammen sentrum og havna.
2. Bygge boliger i gangavstand fra tilbud og butikker.
3. Bevare kulturlandskapet rundt Aure sentrum.
4. Å utvikle prestegården og kirkeområdet med vekt på kulturhistorie og levende tradisjoner.
5. Utvikle havna til et møte- og servicesenter for båtfolket.
6. Utvikle mer varierte tilbud i sentrum; bolig, næring, handel, kultur
7. Styrke Aures identitet som tettsted.

 

Elever fra 8. og 9. klasse ved Aure barne- og ungdomsskole (ABUS) kom med idéer til innhold i nye Aure:

Her er oppgavene (PDF)


Skoleelevenes arbeide ble omtalt i lokalmedia

Og her noen bilder fra presentasjonene:


  

 

 

 

 


 

 


Fra plansmia:
Bygningsvolumer i nye Aure sentrum ferdig utbygget.
Vist i en 3-D animasjon:

Final Aure flyover      Les rapporten fra plansmia


 

 

 

 

 

 

   

Her er lederartikkel og reportasje fra plansmia
i lokalavisen Norvestnytt 5.juni
Redaktøren peker på en vesentlig utfordring i plansmiearbeidet. Det å kunne finansiere gode intensjoner i stedsutviklingen. Vi mener at en realistisk og begeistrende plan som folk har fått være med å lage vil danne et saklig grunnlag for utbyggere og investorer i et fremtidig Aure.

Å arrangere folkemøte på en solvarm sommeraften vil nok være en utfordring uansett hvilket tema man skal drøfte. Innspillene i sale var konstruktive. Mange var på besøk på plansmiekontoret i løpet av tirsdag og onsdag.
 
Aures ordfører Ingunn Oldervik Golmen inviterte folk til å være med å utvikle Aure sentrum i en plansmie 2. 3. og 4. juni 2014.
http://youtu.be/gdb6aA-TWf4

Prosjektleder Marit Klungen forteller om plansmia i Aure
i morgensendingen på NRK Møre og Romsdal 2.juni

Plansmia startet med filmvisning og workshop
28. og 29. april 2014
   Presentasjon i mediene i forkant

 


Plansmieteam i Aure:

Arne Sødal
- Arkitekt MNAL - Plansmieansvarlig
Audun Engh
- leder medvirkningsarbeidet
Erling Okkenhaug
- Informasjon
Caitlin Christie
- Arkitektur 3D design
Justina Korotynska
-  Arkitektur 3D design
Turid Øveraas
- arkitektassistent

 
Tirsdag 3.juni. Første dag med besøk og innspill på plansmiekontoret i Aure Rådhus


  
Besøkende kan gi innspill vedrørende:
- Strakstiltak
- Næring
- Boligtyper
- Offentlige tilbud
- Natur/miljø
- Møtesteder
- Kultur / kulturminner


 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.